Beregner

Fjernvarme er varme med omtanke for mennesker og miljø, og din økonomi. Med fjernvarme er der flere om at dele udgifterne, og alle får glæde af stordriften.

Beregn, hvad fjernvarme vil betyde for din økonomi.

Beregningsgrundlag


Pris Enhed
Forbrugsbidrag inkl. afgifter 700,00 Kr. pr. MWh

Pris Enhed
Fast betaling iflg. BBR 30,00 Kr. pr. m2 /år

Pris Enhed
Administrationsbidrag 650,00 Kr. pr. måler

//