Varsling af prisstigning på fjernvarme.

9. maj 2022

Varsling af prisstigning på fjernvarme.Pr. 1/7-2022 ser vi os nødsaget til at hæve varmeprisen fra nuværende 500 kr./MWh. til 625 kr./MWh.
For et standardhus på 130 m2 og et forbrug på 18,1 MWh vil det betyde en stigning fra 13.388 kr./årligt til 15.650 kr./årligt. Alle priser er incl. moms

Dette skyldes de ekstremt høje el og gas priser.

Nyt budget fremsendes sammen med opkrævning af rate 3 med forfald 01.07.2022
]